Đam mê

Ảnh đại diện

BẠN CÓ GÌ TRONG CUỘC ĐỜI NÀY

Xưa kia, tại Ấn Độ có một chàng trai trẻ không may qua đời, khi vừa biết rằng sinh mệnh ngắn ngủi của mình đã kết thúc, anh ta thấy Phật tổ cầm một chiếc rương trên tay và tiến lại phía mình… Phật tổ...

Ảnh đại diện

Bài rất hay và ý nghĩa với các bạn trẻ

Bài rất hay và ý nghĩa với các bạn trẻ Jack Ma từng nói: Tại sao bạn tầm thường? Đơn giản bởi vì tôi thì đang làm còn bạn thì chỉ đứng nhìn và tôi vẫn tiếp tục đang làm còn bạn vẫn chỉ đứng nhìn. Tôi...