Chữ Đời Chữ Đạo Đời mưu lo sống riêng mình

Chữ Đời Chữ Đạo ??
Đời mưu lo sống riêng mình
Đạo luôn xây dựng hoà bình sống chung
Đời lo xác thịt ung dung
Đạo thì xác thịt còn trong tinh thần
Đời lo thân chẳng yên thân
Đạo vui thể chất tinh thần cũng vui
Đời sau khi chết là rồi
Đạo sau khi chết còn ngồi toà sen
Đời nằm trong bức màn đen
Đạo ra khỏi giếng nhìn xem bầu trời
Đời hay vướng mắc không rời
Đạo luôn siêu thoát mọi nơi buộc ràng
Đời thường ăn ở tham gian
Đạo cũng bao giờ giữ đàn thẳng ngay
Đời lo cửa đóng then gài
Đạo thì mở rộng cửa ngoài cửa trong
Đời hay đối xử hẹp lòng
Đạo thì lấy dạ khoan hồng thứ tha
Đời thì gây ít khi hoà
Đạo thì thường chẳng muốn nhà nào gây
Đời hay phân biệt đó đây
Đạo xem nhau thể chân tay ruột rà
Đời vì mình hại người ta
Đạo vì người dám bỏ qua thân mình
Đời hay hỗn loạn gia đình
Đạo luôn ngăn nắp phân minh trong nhà
Đời thường con ngỗ nghịch cha
Đạo thì phụ tử hiền hoà luôn khi
Đời hay ăn nói vô nghị
Đạo bao giờ cũng nhu mỳ ngữ ngôn
Đời thường tự đắc tự tôn
Đạo luôn khiêm nhường dù khôn hơn người
Đời nghe ai lỗi thì cười
Đạo xem kẻ quấy kiếm lời nhũ khuyên
Đời thường khinh nghĩa trọng tiền
Đạo thì trọng nghĩa xem hèn tiền nông
Đời xem kẻ nạn ngồi trông
Đạo trông ai khổ ra công giúp liền
Đời nghe thấy lợi như điên
Đạo nghe thấy lợi nhớ liền nghĩa nhân
Đời thường đức hạnh ko cần
Đạo cho đức hạnh là phần lớn lao
Đời tôn áo rộng mũ cao
Đạo tôn ít lợi đồng bào lên trên
Đời thường ân nghĩa hay quên
Đạo ơn đã thọ lo đền cho xong
Đời làm một chút kể công
Đạo thành thật giúp chẳng mong ơn đền
Đời hay khi dưới ganh trên
Đạo thì trên kính dưới nên đỡ đần
Đời thường chỉ biết lo thân
Đạo thì lo cho khắp xa gần ấm no
Đời hay lấy chớ ít cho
Đạo cho ít lấy vì lo phước điền
Đời thường chia rẽ láng giềng
Đạo luôn hoà hợp kết liên xóm làng
Đời gây lắm sự tốc tan
Đạo làm non nước vinh quang thái bình
Đời hay thích việc sát sanh
Đạo ko muốn sự chống kình giết nhau
Đời làm nhân loại khổ đau
Đạo mưu sanh chánh chỗ nào cũng vui
Đời như chỉ quấn rối nùi
Đạo như bàn thạch được dồi thêm trơn
Đời như cột mọt đem sơn
Đạo như lầu thạch cỏ non xây thành
Đời như bọt nước đầu gành
Đạo như biển rộng trời xanh bao trùm
Đời làm cha phải xa con
Đạo làm vợ biển chồng non được gần
Đời xem thường việc hiếu thân
Đạo bao giờ cũng trọng ân sanh thành
Kể sao hết việc tốt lành của người việc đạo đức phải hành động ra
Những lời dạy của phật thích ca làm qua chẳng sai qua điều nào ??

0 Bình luận

Để lại bình luận của bạn